Dit is R-Newt magazine

Met dit magazine geven we heel direct en actueel een kijkje in wat R-Newt is en waar we voor staan.

  • We delen actualiteit, ontwikkeling, expertise & onderzoek binnen R-Newt algemeen.
  • We benutten het daarnaast als verantwoordingstool per gemeente, met updates per kwartaal. Daarmee geven we wat levendiger inzicht dan met de rapportages. We maken naast tekst actief gebruik van onze social media posts, vlogs, filmpjes en beeld.
  • We geven inzicht per gemeente in de grotere actualiteit zoals nu bijvoorbeeld: de inzet tijdens corona.

We ontwikkelen dit 'as we speak' dus we zijn nog niet klaar. Maar we zijn trots op deze, bij R-Newt passende, ontwikkeling. We hopen dat het met interesse wordt gelezen!

Floor van Berkel, manager R-Newt

R-Newt is het jongerenwerk van ContourdeTwern. ContourdeTwern staat voor een zelfredzame en sociale samenleving. Daarom helpen we mensen en buurten bij het oplossen van kleine en grote vragen. Dat doen we met al onze kennis en middelen, maar vooral met bevlogen medewerkers en vrijwilligers. Wij doen het nooit alleen. Als organisatie doen we het niet alleen, maar als het aan ons ligt, staan mensen er ook nooit alleen voor. ContourdeTwern fungeert als sociaal bindmiddel in zestien werkgebieden. Wij doen daar wat nodig is om iedereen mee te laten doen. Je kunt de hele wereld aan als je er niet alleen voor staat; dát willen we uitdragen. Je bent nooit alleen.

R-Newt is er voor jongeren, kids en organisaties. R-Newt helpt talenten ontwikkelen, is actief en aanwezig in de wereld van jongeren en kinderen en pakt problemen preventief aan. Zo helpen we mee aan meer veiligheid op straat. R-Newt Kids is onze aanpak voor kinderen en hun ouders.